حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:15
تکرار کاشانه مهر 01:45
تکرار به وقت ترانه 01:50
دلشدگان 03:30
قرآن و اذان و مناجات 04:00
سخنرانی مذهبی 05:00
مستند استانها 05:30
سرود جمهوری اسلامی 06:00
تکرار فارسی شو 06:30
سکانس برتر 07:15
صبح پارسی 07:50
بازپخش خبر 08:45
تکرار سریال خانه به دوش 09:00
کاشانه مهر 10:00
نگاه روز 11:15
قرآن و اذان و مناجات 11:45
وصیت نامه شهدا 12:20
حرم سوم 12:30
سخنرانی 12:50
تکرار فیلم سینمایی 13:45
یادگیری برتر 15:15
گمپ گلا 15:45
خبر 16:45
قرآن و اذان و مناجات 17:15
تاریخ تمدن ایران 18:30
تکرار سریال خانه به دوش 19:00
به وقت ترانه 20:00
خبر 20:45
فارسی شو 21:10
ورزش فارس 22:00
خبر 23:00
سریال خانه به دوش 23:30