جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار کاشانه مهر 01:00
تکرار سریال لیسانسه ها 2 02:30
دلشدگان 03:30
قرآن و اذان و مناجات 04:00
سخنرانی مذهبی 05:00
مستند 05:30
تکرار فارسی شو 06:15
تکرار صبح پارسی 08:00
سریال لیسانسه ها 09:00
کاشانه مهر 10:00
نگاه روز 11:00
سخنرانی مذهبی 11:15
حرم سوم 12:01
قرآن و اذان و مناجات 12:45
تکرار فیلم سینمایی 13:30
کارنامه 100 15:15
گمپ گلا 16:00
خبر 16:45
تکرار کاشانه مهر 17:00
تکرار سریال لیسانسه ها 19:00
قرآن و اذان و مناجات 19:40
خبر 20:45
فارسی شو 21:00
طنز خودمونی 22:30
خبر 23:15
فیلم سینمایی 23:45