رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار کاشانه مهر 01:00
تکرار سریال رخصت 02:30
ریشه در زمان 03:30
مستند محرمی 04:00
قرآن و اذان و مناجات 04:30
سخنرانی مذهبی 05:30
سرود جمهوری اسلامی 06:00
تکرار چلچراغ 06:15
سریال رخصت 09:00
کاشانه مهر 10:00
قرآن و اذان و مناجات 11:45
سخنرانی 12:15
وصیت نامه شهدا 13:20
تکرار فیلم سینمایی 14:00
مستند 15:00
کارتون محرمی 15:45
خبر 16:45
تکرار کاشانه مهر 17:00
مستند محرمی 18:00
درشهر 19:15
قرآن و اذان و مناجات 19:30
کشته اشک ها 20:15
خبر 20:45
چلچراغ 21:00
خبر 23:15
فیلم سینمایی 23:30