سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار رادار 01:00
مستند 02:30
نغمه ها 04:00
قرآن و اذان و مناجات 04:30
سخنرانی مذهبی 05:30
تکرار کاشانه مهر 06:30
صبح پارسی 08:05
سریال سیمرغ 09:00
کاشانه مهر 10:00
قرآن و اذان و مناجات 12:45
نگاه روز 13:30
تکرار کاشانه مهر 15:30
خبر 16:45
گمپ گلا 17:00
سلامت باشید 18:00
قرآن و اذان و مناجات 19:00
افسانه اوک نیو 20:01
خبر 20:45
رادار 21:00
روایت فتح 23:00
خبر 23:15
سریال برادرجان 23:50