اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار پزشک شما 01:00
تکرار سریال مهرآباد 01:45
تلاوت قرآن 05:00
سرود جمهوری اسلامی 06:00
سخنرانی مذهبی 06:30
سلام به شاهچراغ 07:45
تکرار رنگارنگ 08:00
بازپخش خبر 08:45
تکرار سریال مهرآباد 09:00
پزشک شما 10:00
سخنرانی مذهبی 11:00
تلاوت قرآن کریم(زنده) 11:30
آستان مهر 11:45
قرآن و اذان و مناجات 12:55
تفسیر قرآن 13:15
تکرار فیلم سینمایی 14:00
گمپ گلا 15:50
رنگارنگ 16:00
خبر 16:45
گلچین کاشانه مهر 17:00
سریال مهرآباد 17:45
قرآن و اذان و مناجات 20:00
روشنا 20:15
دعای افتتاح 20:30
خبر 20:45
آستان مهر 21:00
آقای پنجیری 21:45
مستند 22:00
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:30