اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قرآن و اذان و مناجات 00:55
تکرار سلامت باشید 01:00
تکرار سریال مرد هزار چهره 01:45
تکرار شمعدونی 02:45
دلشدگان 03:30
مستند استانها 03:50
قرآن و اذان و مناجات 04:00
سخنرانی مذهبی 05:00
مستند 05:30
سرود جمهوری اسلامی 06:00
ورزش صبحگاهی 06:05
مسابقه خانه ما2 06:40
تکرار شمعدونی 07:45
بازپخش خبر 08:45
تکرار سریال مرد هزار چهره 09:00
کاشانه مهر 10:00
نگاه روز 11:30
سخنرانی مذهبی 12:15
تکرار فیلم سینمایی 13:45
بزرگان فوتبال 15:00
رنگارنگ 15:45
خبر 16:45
تکرار مسابقه خانه ما2 17:00
سلامت باشید 18:00
سریال مرد هزار چهره 19:00
درشهر 19:45
قرآن و اذان و مناجات 20:00
خبر 20:45
شمعدونی 21:00
شهرراز 21:00
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:30