سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 02:30
دلشدگان 04:00
قرآن و اذان و مناجات 05:20
سخنرانی مذهبی 05:30
تکرار کاشانه مهر 06:10
صبح پارسی 08:05
سریال باج 09:00
کاشانه مهر 10:00
قرآن و اذان و مناجات 11:45
نگاه روز 13:30
سریال خانه امن 14:00
تکرار کاشانه مهر 15:30
خبر 16:45
قرآن و اذان و مناجات 17:30
گمپ گلا 18:00
سریال باج 18:45
سلامت باشید 19:45
خبر 20:45
بازتاب 21:10
خبر 23:15
سریال خانه امن 23:50