حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:15
تکرار به وقت ترانه 01:50
تکرار کاشانه مهر 02:30
قرآن و اذان و مناجات 04:00
سخنرانی مذهبی 05:00
مستند استانها 05:30
سرود جمهوری اسلامی 06:00
تکرار فارسی شو 06:30
سکانس برتر 07:15
صبح انقلاب 07:30
بازپخش خبر 08:45
تکرار سریال کیف انگلیسی 09:00
کاشانه مهر 10:00
دستاورد 11:15
حرم سوم 11:30
قرآن و اذان و مناجات 12:00
وصیت نامه شهدا 12:20
سخنرانی 12:50
تکرار فیلم سینمایی 13:45
مستند 15:00
گمپ گلا 15:45
خبر 16:45
قرآن و اذان و مناجات 17:15
گزینه برتر 17:45
سلامت باشید 18:00
تکرار سریال کیف انگلیسی 19:00
تکرار خودمونی 20:00
خبر 20:45
فارسی شو 21:10
تار و پود 22:00
خبر 23:00
سریال کیف انگلیسی 23:30