اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار به وقت ترانه 01:00
تکرار سریال در حاشیه 01:45
تکرار شب پارسی 02:30
دلنوازان 03:15
مستند استانها 04:00
قرآن و اذان و مناجات 04:30
سخنرانی مذهبی 05:30
سرود جمهوری اسلامی 06:00
تکرار شب پارسی 06:50
صبح پارسی 07:30
بازپخش خبر 08:45
تکرار سریال در حاشیه 09:00
کاشانه مهر 10:00
نگاه روز 11:00
قرآن و اذان و مناجات 11:30
سخنرانی مذهبی 12:00
مستند 13:00
تکرار فیلم سینمایی 13:45
بزرگان فوتبال 15:00
آبرک 15:45
خبر 16:45
قرآن و اذان و مناجات 17:00
به وقت ترانه 19:30
سریال در حاشیه 20:00
خبر 20:45
شب پارسی 21:00
خبر 23:00
درشهر 23:15
فیلم سینمایی 23:30