رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار مهر و ماه 01:00
تکرار برای مهمانی 02:15
سخنرانی مذهبی 02:45
سحر تا ملکوت 03:30
تلاوت قرآن کریم 05:00
سرود جمهوری اسلامی 06:00
مستند مراجع و فقها 06:05
سخنرانی 06:45
برای مهمانی 07:00
صبح پارسی 07:30
تکرار سریال در حاشیه 09:00
کاشانه مهر 10:00
جمع خوانی قران کریم 11:30
وصیت نامه شهدا 12:20
قرآن و اذان و مناجات 12:50
سخنرانی مذهبی 13:15
تکرار فیلم سینمایی 14:00
گمپ گلا 15:45
خبر 16:45
تکرار کاشانه مهر 17:00
سریال در حاشیه 18:00
مهر و ماه 18:30
قرآن و اذان و مناجات 19:30
دعای افتتاح 20:15
خبر 20:45
آستان مهر 21:00
مسابقه خانه ما 22:00
خبر 23:15
فیلم سینمایی 23:30