سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار دلگشا 01:15
بوتیمار 02:30
نغمه ها 03:30
قرآن و اذان و مناجات 04:00
سخنرانی مذهبی 05:00
مسابقه ضد گلوله 05:45
تکرار کاشانه مهر 06:10
صبح پارسی 08:05
هشدار برای کبری 11 09:00
کاشانه مهر 10:00
سکانس برتر 11:15
تا ملکوت 12:15
قرآن و اذان و مناجات 12:45
در استان 13:15
گمپ گلا 15:50
خبر 16:45
سلامت باشید 18:00
تکرار هشدار برای کبری 11 18:45
قرآن و اذان و مناجات 20:00
خبر 20:45
دلگشا 21:10
خبر 23:15
سریال بوتیمار 23:40