اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار سلامت باشید 01:00
تکرار سریال شوق پرواز 01:45
تکرار شمعدونی 02:45
نغمه ها 03:00
قرآن و اذان و مناجات 04:00
سخنرانی مذهبی 05:00
مستند 05:30
سرود جمهوری اسلامی 06:00
پیر غلامان حسینی 06:15
با فرماندهان 06:40
تکرار شمعدونی 07:45
مستند کمی آنسوتر 08:15
بازپخش خبر 08:45
تکرار سریال شوق پرواز 09:00
کاشانه مهر 10:00
نگاه روز 11:30
قرآن و اذان و مناجات 11:45
سخنرانی مذهبی 12:45
مستند 13:00
تکرار فیلم سینمایی 13:45
به رنگ فوتبال 15:00
رنگارنگ 15:45
خبر 16:45
یادگیری برتر 17:00
قرآن و اذان و مناجات 17:45
زیارت وارث 18:00
تکرار کمی آنسوتر 18:45
سلامت باشید 19:00
سریال شوق پرواز 20:00
خبر 20:45
شمعدونی 22:00
خبر 23:00
درشهر 23:15
فیلم سینمایی 23:30