جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

فرکانس پخش سیما

 

 

فرکانس های سیمای فارس

فرکانسهای شبکه فارس بر روی ماهواره های بدر26 و اینتلست902

 

 

ماهواره

فرکانس

نرخ سمبل

پلاریزاسیون

FEC

نوع مدولاسیون

نوع فشرده سازی

ایرانست26

12303

32000

H

5/6

DVB-S2

MPG4

اینتلست902

11023

3500

V

3/4

DVB-S2

MPG4

 


فرکانس فرستنده های دیجیتال

كانال فرستنده های ديجيتال در شيراز

برای جستجوی دستی گیرنده‌های تلویزیونی(ستاپ باکس) با توجه به محل خود می توانید از لیست زیر استفاده نمایید

ايستگاه مهارلو : كانال ٢١ و  كانال ٢٧ و  كانال ٣٣

ايستگاه ميانرود : كانال ٤٩ و  كانال ٥٥ و  كانال ٤٣

ايستگاه سعدی : كانال ٢٤ و  كانال ٣٠ و  كانال ٣٦

ايستگاه گلستان:  كانال ٦٢ و  كانال ٦٨ و  كانال ٥٠

ايستگاه زيباشهر: كانال ٢٩ و كانال ٣٥ و كانال ٤١

ايستگاه دروازه قرآن :  كانال ٣٠ و كانال ٤٢ و كانال ٤٨

 

 

 

كانال فرستنده های ديجيتال در شهر صدرا

ساکنین شهر صدرا استان فارس برای جستجوی دستی گیرنده‌های تلویزیونی(ستاپ باکس) با توجه به محل خود می توانید از لیست زیر استفاده نماييد

ايستگاه صدرا : كانال ٤١ و كانال ٤٧  و كانال ٥٣

ايستگاه كوشك هزار : كانال ٣٩ و كانال ٤٥