جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

فرکانس پخش سیما

 

 

فرکانس های سیمای فارس

فرکانسهای شبکه فارس بر روی ماهواره های بدر26 و اینتلست902

 

 

ماهواره

فرکانس

نرخ سمبل

پلاریزاسیون

FEC

نوع مدولاسیون

نوع فشرده سازی

ایرانست26

12303

32000

H

5/6

DVB-S2

MPG4

اینتلست902

11023

3500

V

3/4

DVB-S2

MPG4

 


فرکانس فرستنده های دیجیتال

کانال فرستنده های دیجیتال در شیراز

برای جستجوی دستی گیرنده‌های تلویزیونی(ستاپ باکس) با توجه به محل خود می توانید از لیست زیر استفاده نمایید

ایستگاه مهارلو : کانال ٢١ و  کانال ٢٧ و  کانال ٣٣

ایستگاه میانرود : کانال ٤٩ و  کانال ٥٥ و  کانال ٤٣ و کانال 67  4k

ایستگاه سعدی : کانال ٢٤ و  کانال ٣٠ و  کانال ٣٦

ایستگاه گلستان:  کانال ٦٢ و  کانال ٦٨ و  کانال ٥٠

ایستگاه زیباشهر: کانال ٢٩ و کانال ٣٥ و کانال ٤١

ایستگاه دروازه قرآن :  کانال ٣٠ و کانال ٤٢ و کانال ٤٨

 

 

 

کانال فرستنده های دیجیتال در شهر صدرا

ساکنین شهر صدرا استان فارس برای جستجوی دستی گیرنده‌های تلویزیونی(ستاپ باکس) با توجه به محل خود می توانید از لیست زیر استفاده نمایید

ایستگاه صدرا : کانال ٤١ و کانال ٤٧  و کانال ٥٣

ایستگاه کوشک هزار : کانال ٣٩ و کانال ٤٥