رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

موسیقی

 

 

  • سرزمین مادری با صدای امیرعلی موسوی
  • ایران ایران با صدای مصطفی بهرامی کشکولی و زبان شیرین ترکی قشقایی
  • ایران زمین با صدای رضا وطن خواه
  • مدت موسیقی: 04:17
  • مدت موسیقی: 03:12

پیشنهاد امروز

گام دوم

گام دوم


عید با صدای مهدی کرمی


کفتر یا کریم

کفتر یا کریم


مفقود الاثر با صدای مهدی کرمی


دریا دلان

دریا دلان


بهمن خونین جاویدان


تولیدات موسیقی مرکز فارس

نمایشگر دسته ای مطالب

ایران زمین با صدای رضا وطن خواه
مدت موسیقی : 02:43
مدت موسیقی :03:35
مدت موسیقی: 04:03
مدت زمان : 03:39
مدت موسیقی: 03:00
مدت زمان: 03:47
04:09
مدت موسیقی: 03:55
مشاهده آرشیو موسیقی های پاپ

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت زمان: 05:53
02:50
04:05
04:31
01:20
04:08
آرشیو سنتی

نمایشگر دسته ای مطالب

ایران زمین با صدای رضا وطن خواه
مدت موسیقی: 04:17
مدت موسیقی: 03:12
مدت موسیقی: 03:22
مدت موسیقی: 03:52
مدت موسیقی : 04:30
مدت موسیقی 03:00
مدت موسیقی: 04:12
مدت موسیقی : 03:47
مشاهده آرشیو

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت موسیقی: 02:58
مدت موسیقی: 03:52
موسیقی بیکلام نی نامه 3 ساخته امین...
تیتراژ برنامه شب پارسی بر اساس تم محلی...
موسیقی بی کلام تیتراژ برنامه شب پارسی...
نی نامه 2 ساخته امین شکر گزار
نی نامه اثر بیکلام و محلی است
03:10
مشاهده آرشیو

نمایشگر دسته ای مطالب

سرزمین مادری با صدای امیرعلی موسوی
ایران ایران با صدای مصطفی بهرامی کشکولی...
مدت زمان: 03:09
مدت موسیقی: 04:53
مدت موسیقی: 03:15
تیتراژ برنامه شب پارسی بر اساس تم محلی...
نی نامه 2 ساخته امین شکر گزار
نی نامه اثر بیکلام و محلی است
مشاهده آرشیو

نمایشگر دسته ای مطالب

سرود ارکسترال باغبان
شهر من
سرود ارکسترال سروناز
این قطعه در ساختار آکاپلا(بدون همراهی...
مدت زمان: 02:04
07:26
آفتاب
مشاهده آرشیو

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت زمان: 02:43
مدت موسیقی 04:30
02:00
02:32
02:32
01:58
02:16
02:09
مشاهده آرشیو

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت موسیقی: 04:12
01:13
01:21
01:19
01:32
02:00
01:22
01:01
مشاهده آرشیو

نظرات مخاطبان

هنرمندان

شعر