جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

فرکانس های پخش صدا

 

 

فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

فرکانس هاي پخش صدا


فرکانس های پخش فرستنده های FM شهر شیراز

رادیو فرستنده مرکز شهر (MHz) فرستنده شهر صدرا
و شهرک های غرب شیراز(MHz)
جوان 88 88.5
ایران 90 90.5
ورزش 92 92.5
آوا 93.5  
استانی (رادیو فارس) 94 94.5
رادیو مناسبتی (فصلی) 95.5  
معارف 96 96.5
اقتصاد 98 98.5
زیارت 99.5  
قرآن 100 100.5
تلاوت 101.5  
سلامت 102 102.5
صبا 103.5  
پیام 104 104.5
گفتگو 105.5  
فرهنگ 106 106.5
نمایش 107.5  

 

فرکانس های پخش فرستنده های FM شهرستان های استان فارس

مرکز شهرستان

جوان

ایران

ورزش

آوا

استانی

معارف

اقتصاد

قرآن

سلامت

پیام

فرهنگ

آباده

88.5

90.5

92.5

 

94.5

96.5

 

100.5

 

104.5

106.5

ارسنجان

88.4

90.4

92.4

 

94.4

96.4

 

 

 

104.4

106.4

استهبان

89

 

93

 

 

97

99

101

103

105

107

اقلید

88

90

92

 

94

96

 

100

 

104

106

بوانات

88

 

92

 

94

96

 

100

 

104

 

پاسارگاد

88.5

 

92.5

 

94.5

96.5

 

100.5

 

104.5

106.5

جهرم

88.5

90.5

92.5

 

94.5

96.5

 

100.5

 

104

106

حاجی اباد

89

 

93

 

95

97

 

101

 

105

 

خرامه

89

 

93

 

 

97

99

101

103

105

107

خرمبید

88.5

90.5

92.5

 

94.5

96.5

 

100.5

 

104.5

106.5

خنج

88.5

 

92.5

 

94.5

96.5

 

100.5

 

 

106.5

داراب

88

90

92

 

 

96

 

100

 

104

106

رستم

88

 

92

 

94

96

 

100

 

104

106

سپیدان

88

 

92

 

94

96

 

100

 

104

106

سروستان

88

90

92

 

94

96

98

100

102

104

106

فراشبند

89

 

93

 

95

97

 

101

 

105

107

فسا

89

91

93

 

95

97

99

101

103

105

107

فیروزاباد

89

 

93

 

 

97

 

101

 

105

107

قیر

88.5

 

92.5

 

 

96.5

 

100.5

 

 

 

کازرون

88

 

92

 

 

96

 

100

 

104

106

کوار

88

90

92

 

94

96

98

100

102

104

106

گراش

89

 

93

 

95

97

 

101

 

105

107

لار

89

90

93

 

 

97

 

101

 

105

107

لامرد

88

 

92

93.5

 

96

 

100

 

104

106

مرودشت

88.5

 

92.5

 

94.5

96.5

 

100.5

 

104.5

106.5

مهر

89

 

93

 

 

97

 

101

 

105

107

نورآباد

88

 

92

 

94

96

 

100

 

104

106

نی ریز

88

 

92

 

94

96

 

100

 

104

106

 
 

 فرکانس های رادیویی موج AM

نام ایستگاه

فرکانس استانی    KHz

شیراز

666

استهبان

1413

آباده

666

لار

666

لامرد

666

داراب

666

کازرون

666

جهرم

1485

قیر و کارزین

666

 

 

 


 

فرکانس های شبکه فارس بر روی ماهواره های بدر26 و اینتلست902

 

 

ماهواره

فرکانس

نرخ سمبل

پلاریزاسیون

FEC

نوع مدولاسیون

نوع فشرده سازی

ایرانست26

12303

32000

H

5/6

DVB-S2

MPG4

اینتلست902

11023

3500

V

3/4

DVB-S2

MPG4