رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

137 - نمایش محتوای صدا

 

 

137

Loading the player...

این برنامه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 9:45 تا 10:00  از رادیو فارس پخش می شود و در این برنامه به مسئل و مشکلات مردم و شهرداری شیراز می پردازد.

سعی می شود تا پلی بین مردم و شهرداری ایجاد شود و مشکلات مردم پیگیری می شود

تاریخ تولید: 1395

 تهیه کننده: نجمه  جعفری

گوینده:فهیمه ابراهیم زاده

گزارشگر: مهدی مقدر