جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

16 اختراع و ابتکار دانشجویان دانشگاه شیرازدرجشنواره ملی حرکت - نمایش محتوای خبر

 

 

16 اختراع و ابتکار دانشجویان دانشگاه شیرازدرجشنواره ملی حرکت

شیراز/خبرگزاری صدا و سیما/علمی

16 اختراع و ابتکار دانشجویان دانشگاه شیرازدرجشنواره ملی حرکت

شیراز/خبرگزاری صدا و سیما/علمی
نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه شیرازبرای شرکت درجشنواره ملی حرکت دراین دانشگاه برگزارشد.
درنمایشگاه نشریه های آموزشی، ایده های برتر، نو آوری هاواختراعات دانشجویان در22 غرفه ارائه شده است .
مدیر مرکزحمایت ازفعالیت های علمی دانشجویان دانشگاه شیرازگفت:امسال 300 اثر بیشترازپارسال برای شرکت در جشنواره حرکت ارایه شد.
صدیقه فروتن افزود: امسال هزارو900 اثرازدانشجویان در رشته های مختلف ارائه شد که 16 اثربه جشنواره ملی حرکت ارسال شده است.
پارسال 5 اثراز فارس درجشنواره ملی حرکت رتبه را کسب کردند.

 این جشنواره هرسال درهمه دانشگاه های کشور برگزار می شود وآثاربرگزیده برای ارزیابی به جشنواره ملی حرکت ارسال می شود.این جشنواره تا پایان مهرماه درتهران برگزار می شود.