رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

یادگارنویسی بر آثار تاریخی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

یادگارنویسی بر آثار تاریخی

Loading the player...

یادگارنویسی بر آثار تاریخی روز به روز در حال افزایش است. هر ساله با افزایش حجم سفرها و تعداد بازدیدکنندگان شاهد افزایش تخریب در آثار تاریخی هستیم این در حالی است که تنها به ارائه آمار افزایش سفرها و  تصادفات پرداخته می شود اما هیچ گونه گزارشی از میزان و خسارات وارده بر آثار باستانی ارائه نمی شود.

برخی کارشناسان مرمت و آثار تاریخی معتقدند: برای پیشگیری و برخورد با تخریب آثار تاریخی و همین طور یادگارنویسی بر آثار تاریخی باید از طریق ارگان های فرهنگی از جمله: آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و... فرهنگ سازی کرد. انتخاب مسیرهای بازدید یکی از عوامل در جلوگیری از تخریب آثار به حساب می آید که باید در این زمینه برنامه ریزی کرد، چرا که هر چه دسترسی بازدید کنندگان به آثار کمتر باشد آثار آسیب کمتری می بینند و حداقل از نزدیک نمی توانند بر روی آن ها یادگار نویسی کنند و...