رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

گهواره دید شیراز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گهواره دید شیراز

 

 

گهواره دید شهر شیراز در دوره دیلمیان ساخته شده است. بر بالای نوك غربی كوه چهل مقام، مشرف به تنگ اللّه‌اكبر یك چهار تاقی با چهار ستون ساخته شده است كه مردم، آن را گهواره «دیو» می‌گویند و در بعضی از كتاب‌ها «گنبد عضد» نامیده شده است. از قرار معلوم، گهواره دیو تحریف «گهواره دید» است. گهواره دید نام محل دیده‌بانان و قراولانی است كه برای حفظ و حراست راه تنگ اللّه‌اكبر مستقر می‌شدند. این مكان هم اكنون از گردشگاه‌های دیدنی شیراز است كه از سمت شمال به پارك ملی بمو مرتبط می‌شود.
 
Sight Cradle of Shiraz
Sight cradle of Shiraz is made in Dilammian period. This monument has been made on the top of west of Chehel Magham mountain with a four arch with four column form that people called Sight Cradle.  Obviously sight cradle is distortion of demon cradle. Sight cradle was a place for persons who guarded from Allah Akbar Narrow Pass way. This place is a visible tourist place of Shiraz now and link to the Bamoo national park from north side.