جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

کلیات سعدی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

کلیات سعدی

اگر چه مهر بریدی و عهد بشکستی                               هنوز بر سر پیماان و عهد و سوگندم
به خاک پای تو سوگند و جان زنده دلان                        که من به پای تو در مردن آرزومندم
بیار ساقی سرمست، جام باده­ی عشق                            بده بر غم مناصح که می­دهد پندم
بیا بیا صنما کز سر پریشانی                                         نماند جز سر زلف تو هیچ پایبندم
بخنده گفت که سعدی از این سخن بگریز                       کجا روم که به زندان عشق در بندم