جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

کسب مقام نخست دانشگاه علوم پزشکی شیراز در عملکرد نظام پیشنهادات کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب مقام نخست دانشگاه علوم پزشکی شیراز در عملکرد نظام پیشنهادات کشور

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/علمی

کسب مقام نخست دانشگاه علوم پزشکی شیراز در عملکرد نظام پیشنهادات کشور

شیراز/خبرگزاری صداو سیما/علمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه عملکرد نظام پیشنهادات دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مقام نخست را کسب کرد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: مدل ارزیابی نظام پیشنهادها در هفت معیار شامل رهبری، سازماندهی، آموزش، فرهنگسازی و اطلاع رسانی نظام انگیزش، مدیریت سیستم اطلاعاتی، فرآیندها، نتایج و دستاوردها طراحی شده است.
رضازاده افزود: در ارزیابی وزارت بهداشت و درمان کشور، دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانست در زمینه عملکرد نظام پیشنهادات، بالاترین امتیاز را در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دست آورد.