جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

کاوش های باستان شناسی در حریم شهر پارسه - نمایش محتوای خبر

 

 

کاوش های باستان شناسی در حریم شهر پارسه

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی

کاوش های باستان شناسی در حریم شهر پارسه

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
دور جدید کاوش های باستان شناسی در حریم شهر پارسه انجام شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت : این کاوش مطالعاتی و باستان شناسی با حضور هیئت مشترکی از باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی به منظور ادامه بررسی و پژوهش های علمی و با هدف شناسایی بناهای شهر پارسه انجام شده است .
رضایی منفرد ، کاوش در این منطقه را از آن جهت با اهمیت دانست که این بنا با پنل های موتیف های منقوش و مصور حیوانات اسطوره ای و مزین به آجرهای لعابداری ، به استناد مدارک باستان شناسی ، خبر از استقرار کهن ترین بناهای شهر پارسه در این منطقه می دهد.
به گفته وی سال گذشته نیز با کشف بخش هایی از پی دروازه، آجرهای لعابدار و منقوشی که از این بنا به دست آمد ، به گنجینه موزه تخت جمشید منتقل شد .
شهر پارسه از دوره های آغاز تاریخی در بین النهرین و در فلات ایران شکل گرفته و در دوره عیلامی تبیین و در دوره هخامنشی شهری مثل پارسه تخت جمشید تا آن حدود نظامند شده که از شهر پارسه حوزه آسیای مرکزی ، آسیای غربی و شرقی اداره می شده است .