جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر - نمایش محتوای خبر

 

 

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

اجرای طرح پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در جهرم
طرح ملی پایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در جهرم اجرا شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت : این طرح با هدف بررسی نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر، در دو فاز در موعد مقرر اجرا شد.
کرامت رحمانیان افزود: هر مرحله این برنامه شامل 3 گام پرسشگری، سنجش های جسمانی و تست های بیوشیمیایی بود و طی اقدامات انجام شده در سطح دانشگاه، گام های یک و دو از پوشش صد درصدی و از گام سه نیز پوشش 93 درصدی بدست آمد.
رحمانیان در ادامه گفت: درگام سوم برنامه نمونه های اخذ شده از واجدین شرایط کمتر از 18 ساعت از زمان اخذ نمونه به تهران تحویل شد
اوگفت ناظران کشوری برنامه نیز با بررسی مستندات از نحوه اجرای طرح و پوشش بدست آمده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم ابراز رضایت کردند.