جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

پزشک خانواده عشایر - نمایش محتوای خبر

 

 

پزشک خانواده عشایر

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی

پزشک خانواده عشایر

طرح پزشک خانواده عشایر در شهرستان آباده
رییس شبکه بهداشت و درمان آباده از آغاز طرح پزشک خانواده عشایر در شهرستان آباده خبر داد.
کامران مهدوی گفت: این پزشکان با حضور روزانه هشت ساعت در منطقه عشایری "کلوان" و "باغمورت"، به معاینه بیماران ومراقبت های بهداشتی، بر اساس گروه های سنی و طبق طرح تحول سلامت، می پردازد.
وی افزود: یک کارشناس مامایی نیز برای خدمات مامایی و دارویی در زمان حضور پزشک در منطقه عشایری، حضور می یابد.
حضور پزشک در منطقه عشایری، تا پایان حضور عشایر در منطقه زیرمجموعه مرکز بهداشت آباده، ادامه دارد