رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

پارک بمو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پارک بمو

Loading the player...
در ارتفاعات کوه بمو، در شمال شیراز به طول شرقی4/52 و عرض شمالی 53/29 تا 36/29 قرار دارد. کوه بمو منبع و سرچشمه چند قنات است و معروف ترین آنها قنات رکن آباد در دامنه غربی و آب زنگی در روستای زنگی است. ارتفاع بلند ترینقله این کوه 2661 متر است. این پارک ابتدا در سال 1341 با وسعت000/100 هکتار تحت عنوان منطقه ممنوعه اعلام شد و مورد حفاظت قرار گرفت سپس در سال 1346 به 000/50 هکتار کاهش یافت و به عنوان منطقه حفاظت شده در آمد. و در سال1349 به پارک وحش تبدیل شدو مساحت آن به 000/48 هکتار کاهش یافت. در سال1350 با توجه به وظایف جدید سازمان محیط زیست تمامی پارک های وحش به پارک ملی تغییر نام داد. پارک ملی بمو منطقه ای کوهستانی است و شامل سه رشته کوه می باشدکه به موازات یکدیگر از شرق به غرب امتداد یافته و این رشته کوه ها با پوشش گیاهی علفزار و بوته ای پوشیده شده است.. این پارک یکی از ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری و از جمله مراکز گردشگری طبیعی استان فارس است. مقدار زیادی از چشمه های موجود در آن تحت عنوان تفرجگاه مورد بازدید قرار می گیرند. تاکنون حدود 300 گونه گیاهی در پارک شناسایی شده و تعداد 36 چشمه نیز در آن وجود دارد. در چهار نقطه پارک ،مناطق مستعد و امکانات تفرجگاهی وجود دارد. پوشش جانوری این منطقه در برگیرنده آهو ، قوچ، میش، بز،پلنگ، کفتار،گرگ، گربه وحشی و انواع مختلف پرندگان همچون کبک ،تیهو، هما،عقاب طلایی و کلاغ است.

 

Bamoo Park
This park is located in heights of Bamoo in north of Shiraz and is originate of several subterranean canal with its famous one Rokn Abad subterranean canal in the west of Zangi village. The most high of this mountain is 2661 meters. This park with 100000 hectares announced at first as a restricted zone, and guarded area then change to the wild park with 48000 hectares measurement. Bamoo national park is a mountain area with three Chain Mountain that continued from east to west. This park is one of the animals and plants resources and tourism centers in Fars Province too.