رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

همکاران خبر و فضای مجازی در بجنورد خوش درخشیدند - نمایش محتوای خبر

 

 

همکاران خبر و فضای مجازی در بجنورد خوش درخشیدند

درخشش همکاران خبر و فضای مجازی در بیست و دومین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها در بجنورد