جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

هدای اعضار بیمار مرگ مغزی - نمایش محتوای خبر

 

 

هدای اعضار بیمار مرگ مغزی

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار حیاتی دوباره بخشید

هدای اعضار بیمار مرگ مغزی

اهدای اعضار بیمار مرگ مغزی

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار حیاتی دوباره بخشید

مسئول هماهنگی تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پرشکی فسا گفت:  اعضای  نوجوان14 ساله اهل نی ریز که براثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بودبه  چهار بیمار در انتظار اهدای عضوپیوندزده شد 

راضیه آسوده  افزود :  عمل پیوند در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد.