رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

نقش برجسته های تنگ چوگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نقش برجسته های تنگ چوگان

Loading the player...

تنگ تاریخی چوگان در دره شمالی شهر بيشاپور واقع در شهرستان کازرون در استان فارس قرار دارد. تنگ چوگان محل بازی سنتی چوگان، توسط شاهان ساسانی بوده است و غار پر آوازه شاپور و تندیس (پیکره سنگی) زیبای شاپور در میان دیوارهای غربی آن واقع شده است. سه روستای تنگ چوگان سفلی، علیا و وسطی به همراه باغها و کشتزارهایی در پهنه ای میان دو کوه در برگیرنده تنگ چوگان می باشند. رودخانه زیبا و پر آب شاپور از ميان اين تنگه می گذرد. سنگ نگاره های نقش برجسته شاهان ساسانی مانند آنچه در نقش رستم و بیستون وجود دارد در اطراف آن دیده می شود که برخی از آنها یگانه اند. در سمت راست اين رودخانه و بر سينه كوه، چهار نقش برجسته و در سمت چپ دو نقش برجسته از دوران ساسانی برجای مانده است. نقشها بیانگر پیروزی امپراتوران ساسانی می باشد. دو نقش سمت راست تنگه و نقش اول سمت چپ، بيانگر پيروزی شاپور اول ساسانی بر امپراتوران روم است. سه نقش ديگر به ترتيب پيروزی بهرام دوم بر ياغيان عرب، تاجگذاری بهرام اول و پيروزی شاپور دوم بر مخالفانش را نشان می دهد.

 
Tange Chogan Inscription
Chogan history tange is located in north valley of Bishapoor city in Kazeroon Township in Fars Province. Tange chogan was the place of traditional playing of chogan by Sassanid kings and famous Shapoor cave and beautiful statue of Shapoor located in the west wall of this area. The beautiful river of Shapoor passes away from this tange. There are some inscriptions belong to the Sassanid kings like Rostam and Bistoon inscriptions in this area.