حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۷

نشست مشترک معاونان و مدیران صدا وسیمای فارس با هیات اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی استان فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست مشترک معاونان و مدیران صدا وسیمای فارس با هیات اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی استان فارس

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

نشست مشترک معاونان و مدیران صدا وسیمای فارس با هیات اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی استان فارس