حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲ فروردین ۱۳۹۸

نشست مدیرکل مرکز با مدیران و ارزیابان پخش سیما و صدا - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست مدیرکل مرکز با مدیران و ارزیابان پخش سیما و صدا

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

نشست مدیرکل مرکز با مدیران و ارزیابان پخش سیما و صدا