رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نشست صمیمی مدیرکل با همکاران آرشیو و کتابخانه به مناسبت هفته کتابداری - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست صمیمی مدیرکل با همکاران آرشیو و کتابخانه به مناسبت هفته کتابداری

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

نشست صمیمی مدیرکل با همکاران آرشیو و کتابخانه به مناسبت هفته کتابداری