حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲ فروردین ۱۳۹۸

نشست صمیمانه مدیرکل مرکز با همکاران سیما - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست صمیمانه مدیرکل مرکز با همکاران سیما

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

نشست صمیمانه مدیرکل مرکز با همکاران سیما