جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

نتایج مسابقات رادیو فروردین 1391 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقات رادیو فروردین 1391

 

نام نام خانوادگی شهر نام پدر تاریخ برنامه
قاسم خوشنود داراب محمدعلی 1391/01/06 ساعت گل
محمدرضا شعبانی کازرون   1391/01/06 ساعت گل
فاطمه جوکار شیراز   1391/01/07 ساعت گل
عطری تدین شیراز   1391/01/07 ساعت گل
فاطمه یوسفی جهرم   1391/01/08 ساعت گل
فرزانه ابوالقاسمی شیراز   1391/01/08 ساعت گل
مهدی رامپور شیراز   1391/01/09 ساعت گل
  خانم نیازی شیراز   1391/01/09 ساعت گل
غلامرضا مردانی جهرم اله کرم 1391/01/10 ساعت گل
مهین رحمانیان شیراز   1391/01/10 ساعت گل
حامد طاووسی کازرون   1391/01/11 ساعت گل
فریبا حقیقت کاشان   1391/01/06 ساعت گل
نجمه معینی مرودشت صدراله 1391/01/06 ساعت گل
علی غریب زاده شیراز علی بابا 1391/01/07 ساعت گل
زهرا جمشیدی مرودشت فلامرز 1391/01/07 ساعت گل
فاطمه کشاورز کوشک مولا بهرام 1391/01/08 ساعت گل
علی اکبر روانخواه شیراز غلامعلی 1391/01/08 ساعت گل
حسن درخشان شیراز قریب 1391/01/09 ساعت گل
زهرا صمدی زاهدشهر   1391/01/10 ساعت گل
سیدعبدالله حسینی زرقان   1391/01/11 ساعت گل
مهدی کریم آقایی شیراز   91/1/14 ساعت گل
احمدعلی کریمی شیراز   91/1/14 ساعت گل
  پاک نیت مرودشت   91/1/15 ساعت گل
آمنه کدخدا مرودشت   91/1/18 ساعت گل
نرگس  ملکی شیراز   91/1/18 ساعت گل
  رحمانیان جهرم   91/1/16 ساعت گل
حدیث  بردبار شیراز   91/1/17 ساعت گل
  مطبوعی فسا   91/1/17 ساعت گل
عباس رئیسیان لامرد محمد 91/1/2 ساعت گل
ماه نساء طغرایی داراب جمعه 91/1/2 ساعت گل
زهرا علی برزی فیروزآباد علی 91/1/2 ساعت گل
سعیده قائدی لامرد اسماعیل 91/1/2 ساعت گل
زهرا خیراندیش داراب محمد 91/1/2 ساعت گل
فریبا حقیقت داراب   91/1/3 ساعت گل
هاشم برآهنگ داراب عبدالحسین 91/1/3 ساعت گل
حسین شیروانی شیراز سیف اله 91/1/3 ساعت گل
معصومه کاظمی نژاد     91/1/3 ساعت گل
محمدباقر تمنادار     91/1/1 ساعت گل
مسعود  کریمی شیراز افراسیاب 91/1/1 ساعت گل
محسن شبانی شیراز قدرت اله 91/1/1 ساعت گل
شبنم حقیقت داراب شهباز 91/1/1 ساعت گل
مهدی خاوری شیراز جلیل 91/1/1 ساعت گل
رستم شادی دشتکی کوار یداله 91/1/4 ساعت گل
علی رضا رازی شیراز خلیل 91/1/4 ساعت گل
آرزو غلامی شیراز جان محمد 91/1/4 ساعت گل
گوهر فرهادی شیراز اسکندر 91/1/4 ساعت گل
حسن حسین پور شیراز عبداله 91/1/5 ساعت گل
ایمان جمشیدی اراک غلام عباس 91/1/5 ساعت گل
حمیدرضا ایزدی فر شیراز رستم 91/1/5 ساعت گل
عفت  پیروی     91/1/12 ساعت گل
صدیقه سعادت شیراز   91/1/12 ساعت گل
  ترنج شیراز   91/1/12 ساعت گل
نعمت اله عطاری     91/1/13 ساعت گل
مینا سلطانی     91/1/13 ساعت گل
کاظم شهریاری اقلید   91/1/13 ساعت گل
علی محمد زارعیان جهرمی شیراز کاکاجان 91/1/13 ساعت گل