جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

نتایج مسابقات تیر 91 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقات تیر 91

 

 

نام نام خانوادگی محل سکونت نام پدر تاریخ
فاطمه جلالی شیراز   91/4/4
سمانه  گلنشین شیراز  رضا 91/4/5
        91/4/6
طاهره  زارع  شیراز هادی  91/4/7
اسماعیل  مزدوری  فیروز آباد    91/4/8
محبوبه  سرشار  شیراز محمد صادق  91/4/9
علی  عابدینی  شیراز  کیومرث  91/4/10
حبیب  حبیب زاده فرد  شیراز  عوض  91/4/11
ابراهیم  احمدی  مرودشت  ناصر  91/4/21
زینب  زارع شیراز   91/4/21
فاطمه سادات علیپور  شیراز  حمزه  91/4/12
مریم نامداری شیراز   91/4/13
پروین طلوعی خنج   91/4/14
محترم گودرزی شیراز عباس 91/4/15
هادی کیانی شیراز عباس 91/4/17
مسعود  ورزیده شیراز ماشاءالله 91/4/18
ناصر نفر آباده محمدرضا 91/4/19
سیده وحیده زارع شیراز سیدرسول 91/4/20
طاهره اقبالی شیراز   91/4/21
لیلا فروزان شیراز رحمان 91/4/22
حمیدرضا زارعی مرودشت غلامرضا 91/4/16
محمد صفری شیراز یوسف 91/4/24
مریم حبیبی شیراز سهراب 91/4/25
مرضیه دهقانپور شیراز کاظم 91/4/26
یوسف حسینی مرودشت سیداسماعیل 91/4/27
آرزومان مختاری مرودشت امرالله 91/4/28
مهسا اسفندیاری مرودشت اسکندر 91/4/29
مریم عباسی شیراز نادعلی 91/4/30