جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

نتایج مسابقات بیستم تا سی خرداد 91 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقات بیستم تا سی خرداد 91

ردیف نام نام خانوادگی شهر تاریخ برنامه
           1 رضوانه نامجو شیراز                 91/3/21 پسین
           2 سمیه زارع مرودشت                 91/3/21 پسین
           3 سعید محمدی شیراز                 91/3/21 پسین
           4 زهرا کریمی کوچی شیراز                 91/3/21 پسین
           5 سارا جوکار شیراز                 91/3/21 پسین
           6 آمنه نامجو شیراز                 91/3/22 پسین 
           7 سیده فاطمه داورپناه مرودشت                 91/3/22 پسین 
           8 حسین بیرمی کوار                 91/3/22 پسین 
           9 احمدعلی کریمی آباده                 91/3/22 پسین 
          10 آمنه محمدحسینی شیراز                 91/3/22 پسین 
          11 سیامک خسروی شیراز                 91/3/23 پسین
          12 مولوک سرداری آباده                 91/3/23 پسین
          13 ندا اصنافی شیراز                 91/3/23 پسین
          14 عباس مقدم شیراز                 91/3/23 پسین
          15 عبدالمحمد کیومرثی شیراز                 91/3/23 پسین
          16 مرجان سراج نیا شیراز                 91/3/24 پسین 
          17 عبدالرضا تندروابراهیم آبادی شیراز                 91/3/24 پسین 
          18 علیرضا کشاورز شیراز                 91/3/24 پسین 
          19 عبداله  آزمند شیراز                 91/3/24 پسین 
          20 عنایت  محبی فیروزآباد                 91/3/24 پسین 
          21 علی فقیهی شیراز                 91/3/25 پسین
          22 گوهر فرهادی شیراز                 91/3/25 پسین
          23 بلقیس محیطی شیراز                 91/3/25 پسین
          24 خسرو غلامی شیراز                 91/3/25 پسین
          25 آمنه اعلایی آباده                 91/3/25 پسین
          26 علیرضا نادری زرین دشت                  91/3/27 پسین 
          27 مهران حیدری شیراز                 91/3/27 پسین 
          28 سمانه کریم پور شیراز                 91/3/27 پسین
          29 سمیه موسوی مرودشت                 91/3/28 پسین
          30 امیر اخوان دارابی مرودشت                 91/3/28 پسین
          31 زهرا حاجی پور مرودشت                 91/3/28 پسین
          32 فریبا رضایی شیراز                 91/3/28 پسین
          33 مهشید طیران شیراز                 91/3/28 پسین
          34 محمد کارگرفر فارس                 91/3/28 پسین
          35 محسن ضیائی شیراز                 91/3/30 پسین
          36 منصور صادقی جهرم                 91/3/30 پسین
          37 ابراهیم افسر آبگرم-کوار                 91/3/30 پسین
          38 مینا ایوبی شیراز                 91/3/30 پسین
          39 زهراسادات زارعی شیراز                 91/3/30 پسین