جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

معرفی برترین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی - نمایش محتوای خبر

 

 

معرفی برترین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی

شیراز/واحد مرکزی خبر/علمی

معرفی برترین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی

برترین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی معرفی شدند .

معاون پژوهشی و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)گفت : بر اساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و کل امتیازهای کسب شده از چهار معیار اصلی دانشگاه تهران در صدر تمامی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی قرار گرفت .

گزنی افزود : دانشگاه تهران همچنین در حوزه علوم پایه و علوم کشاورزی نیز حائز رتبه نخست در بین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی شده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز برترین دانشگاه علوم پزشکی در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی جهان اسلام و حائز رتبه ششم در بین کل دانشگاه‌های جهان اسلام است.

گزنی گفت: دانشگاه صنعتی شریف دارای رتبه نخست دانشگاه‌های جهان اسلام در حوزه فنی و مهندسی و حائز رتبه هفتم در رتبه بندی کلی دانشگاه‌ها در بین این کشورها است.

دانشگاه امیرکبیر رتبه دوازدهم دانشگاه‌های جهان اسلام را کسب کرده و در حوزه فنی و مهندسی سومین دانشگاه برتر جهان اسلام است.

دانشگاه علم و صنعت ایران نیز رتبه چهارم فنی و مهندسی جهان اسلام را در اختیار دارد.

دانشگاه شهرکرد هم در جهان اسلام رتبه 43 و در ایران رتبه 10 را دارد.

وی افزود: رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی براساس شاخص‌های متفاوتی صورت گرفته است.

برای تعیین رتبه نهائی هر دانشگاه جمع امتیازهای کسب شده در هر شاخص مورد محاسبه قرار گرفته است که نتیجه آن تعیین رتبه هر دانشگاه است.