رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

مسجد جامع داراب فارس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد جامع داراب فارس

Loading the player...

مسجد جامع داراب یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند ایران است که در مرکز شهر داراب در استان فارس واقع شده است. این مسجد از حیث معماری و سبک بنا در نوع خود در ایران بی نظیر است. این بنا در اوایل عصر صفویه (مقارن) با سلطنت شاه طهماسب اول ساخته شده به همین دلیل معماری آن متاثر از بناهای قبل از صفویه از جمله عمارت آجری عصر سلجوقی هست. مساحت مسجد به 380 مترمربع می رسد. ساختمان اصلی در وسط و چهار مناره تنومند و منظم الاضلاع که از 11 ضلع به عرض نیم متر تشکیل شده در چهار گوش بنای اصلی قرار گرفته اند، بر روی اضلاع این مناره ها با آجر خفته و آراسته خطوط کوفی دیده می شود. مناره های این مسجد برخلاف بیشترمساجد ایرانی دایره شکل نیست بلکه از 12 ضلع مساوی تشکیل شده که برروی آنها نزدیک نیم متر بارو سازی گچ، آجر و سنگ با اشکال مربع و لوزی خانه بندی و تزئین شده است و بسیار شبیه به عمارت خدایخانه مسجد جامع عتیق شیراز ( از بناهای قرون اولیه هجری قمری) است و همچنین شباهت این دو مسجد با یکی از عمارت های تاریخی سرزمین هندوستان بنام آرامگاه اعتماد الدوله ترهانی می باشد که بیانگر معماری ایران بر هندوستان در سده های گذشته است. بزرگترین قسمت بنا شبستان مرکزی آن است که در طرف شمال و جنوب آن دو ایوان سراسری عریض و در طرف غرب آن دو ایوان کم عرض تر با سقف کوتاهتر قرار گرفته است. این ایوان ها به وسیله چندین دهلیز کوچک و بزرگ به فضای بیرونی مسجد وصل می شوند. فضای وسیع مسجد پوشیده از درختان تنومند خرما پرتقال و نارنج است.

 
Jamea Mosque of Darab in Fars
Jamea mosque is one of the most precious monuments in terms of history that is located in Darab city in Fars Province. This mosque is exceptional in terms of architecture and method in Iran. The architecture of this monument is affected by monuments that are made during Safavieh like brick building in Saljoghi period. The size of this mosque is about 380 meters. The main building of this mosque is located in the center with four minarets in the corner of the mosque yard. There is seen Kofi calligraphy of Iran on the sides of minarets. The minarets of this mosque are not circle in contrast of other mosques of Iran. The biggest part of these monuments is central nocturnal prayers.