رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسم استقبال از افتخارآفرینان پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه در صدا وسیمای فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

مراسم استقبال از افتخارآفرینان پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه در صدا وسیمای فارس

روابط عمومی صدا وسیمای فارس

مراسم استقبال از افتخارآفرینان پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه در صدا وسیمای فارس