رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

مدرسه خان شیراز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مدرسه خان شیراز

 

 

 

 

این مدرسه از بناهای مربوط به دوره صفوی است که به دستور شاه عباس توسط اله وردی خان حاکم فارس ساخته شده بعداً توسط پسرش امام قلی خان ادامه یافت و در سال 1024 هجری قمری کار ساختن آن پایان رسید. این مدرسه که یکی از بزرگترین و معروفترین مدارس شیراز است در محله اسحاق بیگ واقع شده است . مدرسه خان دارای صحنی به طول 51 و به عرض 45 متر است . در هر 4 طرف مدرسه حجره هایی در دو طبقه ساخته شده که تعداد آن به 70 حجره می رسد . از تزئینات این مدرسه مقرنس های زیبای سردر ورودی و همچنین کاشی کاری معرق بسیار عالی راهروی ورودی است . در این راهرو، تاریخ بنا 1024 و اسم معمار آن حسین شماعی ذکر شده است .
 

School of Khan in Shiraz

This school belongs to the Safavieh period that made by command of King Abase safavi and continued by his son Imam Gholi Khan and end in 1024 A.H. This school is one of the most famous and greatest schools in Shiraz that located in Isaac Big district. There are beautiful decorations and tiling in entrance of school. The name of the architecture pointed in the hall of the school name Hussein Shamaee.

.