جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

مددجویان کمیته امداد کوار - نمایش محتوای خبر

 

 

مددجویان کمیته امداد کوار

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی

مددجویان کمیته امداد کوار

پرداخت هزینه های درمانی به مددجویان کمیته امداد کوار
مدیرکمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان کوار گفت: ازابتدای امسال تاکنون 2میلیارد و170میلیون ریال هزینه درمان وامور بهداشت مددجویان تحت حمایت واقشارآسیب پذیر شده است
خلیل منصوری گفت: ازاین میزان 600 میلیون ریال مربوط به هزینه های دارو ،بیش از300 میلیون ریال مربوط به خدمات بستری وبیش ازیکصد میلیون ریال متعلق به کمک به پرداخت فرانشیز این مددجویان بوده است.
وی تعداد بیماران خاص خدمات گرفته از این نهاد را 5 نفر و هزینه ها را افزون بر 200 میلیون ریال اعلام کردو با اشاره به کمک درمانی این نهاد به افراد غیرتحت پوشش مستاصل درپرداخت هزینه های درمانی،تعداد این مراجعین را 27نفراعلام کرد.