حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲ فروردین ۱۳۹۸

محله جوانی - نمایش محتوای صدا

 

 

محله جوانی

Loading the player...

محله جوانی برنامه ترکیبی نمایشی است که به صورت زنده از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح به مدت 60 دقیقه از رادیو فارس پخش می شود.
بخش های مختلف برنامه شامل حضور جوانان موفق کارآفرین و نخبه د ر برنامه، گزارش از مشاغل های مهمی که جوانان در سطح شهر واستان آنها را اداره می کنند، معرفی کتاب های مختلف الکترونیکی و عادی، اخبار ، مسابقه وبخش شما قضاوت کنید که قضاوت آن به عهده مردم است.

تاریخ تولید: 1395

تهیه کننده و سردبیر: رضا شامخی
نویسنده: نجمه جعفری ، فریبا کاتب نیا ، آسیه امام رضایی
اجرا : علیرضا یزدان پور ، مهنوش رمضانی
گزارشگر: زینب شفیعی