جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

فراخوان ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران - نمایش محتوای خبر

 

 

فراخوان ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

فراخوان ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران در شیراز منتشر شد

فراخوان ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

فراخوان ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

فراخوان ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران در شیراز منتشر شد

علاقه مندان تا15خرداد مهلت دارند مقالات خود رابا موضوع های  ترویج کشاورزی و منابع طبیعی- آموزش کشاورزی و محیط زیست و مدیریت پایدار روستایی به وب سايت : iaeea2016.shirazu.ac.ir

ویا ایمیل: iaeea2016@shirazu.ac.irارسال کنند

 ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران  آبان ماه در شیراز برگزار می شود