جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

فراخوان سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام - نمایش محتوای خبر

 

 

فراخوان سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

فراخوان سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام در شیراز منتشر شد

فراخوان سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

فراخوان  سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

فراخوان  سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام در شیراز منتشر شد

محورهای همایش شامل     آسایش دام و ارتباط  آن با  سلامت و عملکرد حیوانات-    تاثیر آسایش دام بر کیفیت فرآورده های دامی-    حذف و جایگزینی درنشخوارکنندگان-      بهبود کیفیت گوشت و شیر خام-       بهداشت خوراک دام-

   ارتباط تغذیه و تولید مثل درنشخوارکنندگان است

علاقه مندان تااول شهریور فرصت دارند مقالات خود را به وب سايت : www.animalhealth.irویاایمیل: ahms@shirazu.ac.irارسال کنند

 سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آبان در شیراز برگزار می شود