جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

فراخوان دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه‎سازی تا صنعت - نمایش محتوای خبر

 

 

فراخوان دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه‎سازی تا صنعت

فراخوان دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه‎سازی تا صنعت درفسا منتشر شد

فراخوان دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه‎سازی تا صنعت

فراخوان  دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیهسازی تا صنعت

فراخوان  دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیهسازی تا صنعت  درفسا منتشر شد

محورهای همایش شامل حسگرهای نانو-    نانوساختارهای کربنی-    نانوفوتونیک-    مواد با ضریب شکست منفی

    -نامرئی سازی-    روشهای ساخت -    بررسی خواص اپتیکی، ترمودینامیکی، الکتریکی، مغناطیسی، الکترونی و ساختاری نانوساختارهااست

علاقه مندان تا 30 مرداد مهلت دارند مقالات خود را به وب سایت conf.isc.gov.ir/nano2016

ارسال کنند

دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیهسازی تا صنعت مهر در فسا برگزار می شود