رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

غار شاپور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

غار شاپور

Loading the player...

غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری بیشاپور مهمترین پایتخت ساسانیان در شهرستان کازرون استان فارس در ارتفاع حدود ۸۰۰ متری از سطح زمین قرار دارد و دهانهٔ آن حدود ۳۰ متر می‌باشد. در دهانهٔ این غار تندیس بزرگی از شاپور اول ساسانی دیده می‏شود که با گذشت حدود 1700 سال همچنان ابهت پادشاه قدرتمند ساسانی را به نمایش می‏گذارد و به همین دلیل این غار به نام شاپور معروف شده‌است. مجسمهٔ شاپور از یک ستون چکیده غول ‌پیکر که در این غار وجود داشته تراشیده شده و تنها مجسمهٔ باقی‌مانده از دوران باستان است که حدود ۷ متر ارتفاع دارد. سر این مجسمه سالم می‌باشد ولی دو دست آن شکسته‌اند. این مجسمه، شاپور را به صورت ایستاده نشان می‌دهد.

در سمت راست ورودی تنگه آثار قلعهای که گویا محل نگهبانی از شهر بیشابور بوده است، به چشم میخورد. کف دره بستر رود شاپور است که آب آن از طریق کانالهایی متعدد به داخل شهر منتقل میشده است. غار، درون کوهی با کانیهای زایش یافته است. دهانه غار طولی برابر با 30 متر و ارتفاعی برابر با 15 متر دارد. قبل از ورود به درون غار در سمت چپ دخمهای قرار دارد که بخشی از آن دست ساخته است. غار از چند بخش تشکیل شده است: بخش اول نسبتاً هموار است و با طولی حدود 80 متر به لبه پرتگاهی منتهی میشود. دو طرف دیوارهای این بخش را حجاری و صاف، و گویا برای کندن نقشهای برجسته و یا نوشتن آماده کرده بودند که نیمه تمام ماندهاند و بر روی تاقچههای بزرگ آنها چیزی به چشم نمی خورد. در سمت چپ انتهای این بخش دو آب انبار به فاصله 5/0 متر از هم در داخل سنگ کندهاند که هر یک حدود یک متر عمق دارد و هر دو پلهای برای دسترسی به آب دارند. آبی که از سقف به کف غار میچکیده در این حوضها جمع میشده و نیاز ساکنان را تأمین میکرده است. در سمت چپ آب انبارها یک آبشار سنگ زیبا و در پشت آن زیباترین چکنده و چکیدههای بزرگ به چشم میخورند. سپس گودالی بسیار بزرگ به قطر تقریبی 100 متر، که نسبت به کف تالار اول حدود 30 متر عمق دارد، قرار دارد که بیننده را به یاد دریاچهای خشک شده میاندازد. برای ورود به انتهای غار باید از پرتگاه بگذریم و با صعود از سربالایی گودال وارد دالان نسبتاً وسیع دیگری شویم. سقف غار در این تالار حدود 40 متر و بلندترین فضای آن است. با گذر از این تالار وارد دالانی وسیع میشویم که تا انتهای غار ادامه دارد. طول غار از دهانه تا انتها حدود 450 متر است

Shapoor Cave
Shapoor cave is located at the end of Chogan gate at distance of four kilometers of Bishapoor in Kazeroon in Fars Province with 800 highest from the ground and 30 meters gate entrance. There is seen a huge statue from the Sassanid first Shapoor and show yet the glory of Sassanid powers kings and fame to this name because of it. Shapoor statue created from huge stone column that is been in this space with seven meters heights. This statue shows Shapoor in a stand position.