جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

عید نوروز - نمایش محتوای موسیقی

 

 

عید نوروز

شده غرقاب گل صحن چمن پوش باغ
همه جوی آسمون روشن مثل چراغ
میریزه عطر یاس از نفس باد صبح
میگیره بلبل از سوسن و سنبل سراغ
عید نوروز بازم اومده همپوی باهار
گلویِ رنگارنگ بُرده ز دلها قرار
دومن دشت و صحرا شده سبز از چمن
واشدن بازگلوی رازقی و یاسمن
پوشیدن باز درختا قبوی بَلگ گُل
کوچه باغا بازم پُر شده از نسترن
عید نوروز بازم اومده همپوی باهار
گلویِ رنگارنگ بُرده ز دلها قرار
دوباره چشمه جاری شده پوی سروناز
پَراشه شاپَرک رویِ گلا کرده و از
پیچیده هر طرف بوی دل انگیز گل
شده باغ و چمن کعبه راز و نیاز
 
شاعر: فریدون کاویانی