رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

عیادت سهرابی مدیرکل صدا وسیمای فارس از امین فائضی دبیر سرویس عکس خبرگزاری فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

عیادت سهرابی مدیرکل صدا وسیمای فارس از امین فائضی دبیر سرویس عکس خبرگزاری فارس

روابط عمومی صدا وسیمای فارس

عیادت سهرابی مدیرکل صدا وسیمای فارس از امین فائضی دبیر سرویس عکس خبرگزاری فارس