جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

عضویت ده هزار نفردر کتابخانه های مساجد استان - نمایش محتوای خبر

 

 

عضویت ده هزار نفردر کتابخانه های مساجد استان

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/فرهنگی

عضویت ده هزار نفردر کتابخانه های مساجد استان

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/فرهنگی

ده هزارنفردر390 کتابخانه های مساجد استان عضو هستند نیازی مسوول دبیر خانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس  در این باره افزود282 کتابخانه در مناطق شهری و 128 کتابخانه در مناطق روستایی به اعضا خدمات می دهندوی گفت درکتابخانه های مساجد استان بیش ازیک میلیون و141 هزارو307 جلد کتاب وجوددارد