جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

شیراز کاکوُ جات سبزه - نمایش محتوای موسیقی

 

 

شیراز کاکوُ جات سبزه

سبزه و آلّوُ جات سبز- رفتی و حالوُ جات سبزه- همو بالوُ بالوُ جات سبزه- شیراز کاکوُ جات سبزه
زردآلو رسونک میخونه- مثل واسونَک میخونه- میگه حیف که تو جات سبزه- شیراز کاکوُ جات سبزه
دل من هُونوُنُوی کرده- ندیدیش چه کارُی کرده- میگتِت بیُو جات سبزه- شیراز کاکوُ جات سبزه
سبزی چَکُرَک سی کوُ- عنچه ی گَبُرَک سی کوُ- حالوُ نمچِروُ جات سبزه- شیراز کاکوُ جات سبزه
قلبم پُر و پوک میزنه- نَبضُم تَک و توک میزنه- ندیدم تورِ جات سبزه- شیراز کاکوُ جات سبزه
 
شاعر: بیژن سمندر
 
این اثر موفق به کسب جایزه در جشنواره هجدهم تولیدات مراکز صداوسیما شد