جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

سمینار کشاورزی با کمک کارشناسان خارجی - نمایش محتوای خبر

 

 

سمینار کشاورزی با کمک کارشناسان خارجی

سمینار آموزش کشاورزی با حضور کارشناسان خارجی در شیراز آغاز شد.

سمینار کشاورزی با کمک کارشناسان خارجی

سمینار کشاورزی با کمک کارشناسان خارجی

 

سمینار آموزش کشاورزی با حضور کارشناسان خارجی در شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این سمینار که تا نهم اردیبهشت ماه ادامه دارد صاحب نظران داخلی و خارجی از کشورهای ترکیه و آلمان و مسئولان  وزارت جهاد کشاورزی حضور دارند.

قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: بذر و تغذیه درگلخانه، کشاورزی حفاظتی و رویکرد خاک ورزی و آب و گلخانه، کود در محیط خشک و مدیریت آفات و بیماری ها از جمله موضوعاتی است که در سمینار آموزش کشاورزی مطرح می شود.

*