جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سعدی و حافظ ، سیاست داخلی و خارجی به ما آموختند - نمایش محتوای خبر

 

 

سعدی و حافظ ، سیاست داخلی و خارجی به ما آموختند

شیراز / خبرگزاری صداو سیما / اجتماعی

سعدی و حافظ ، سیاست داخلی و خارجی به ما آموختند

شیراز / خبرگزاری صداو سیما / اجتماعی

رئیس جمهور گفت : شیراز ، معنویت ، فرهنگ و ادب وتمدن باستان این سرزمین است.

آقای روحانی افزود‌: بزرگان ، این سرزمین یعنی شیراز و فارس را پایتخت همه عاشقان زبان پارسی قرار دادند از شبه جزیره هند تا آسیای صغیر ، از سواحل خلیج فارس تا دشتهای آسیای میانه همه عاشقان این زبان قند پارسی ، شیراز و فارس را پایتخت فرهنگی خود می دانند.

وی گفت : اینجا جایی است که ابنای رودکی در ماوراءالنهر و ترکستان ، شاگردان مولوی در قونیه ، یاران اقبال لاهوری در پاکستان ، بیدل دهلوی در هندوستان و هر کس می خواست با زبان ادب و فرهنگ شعر بسراید به زبان فارسی سخن می گفت .

رئیس جمهور افزود : شهریاران سخن سعدی و حافظ در قرون میانی در این سرزمین رنسانس بزرگ فکری و معنوی به وجود آوردند.

آقای روحانی گفت : سعدی و حافظ نه تنها پاسدار زبان فارسی ،‌ادب و فرهنگ  بودند بلکه درس زندگی  ، سیاست داخلی و خارجی  به ما آموختند و آن کسی که گفت «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ؛ با دوستان مروت با دشمنان مدارا» یعنی حافظ شیرین سخن، خط سیاست داخلی و خارجی ما را ترسیم کرد.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ