جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

ساخت درمانگاهی تخصصی خیر ساز درکازرون - نمایش محتوای خبر

 

 

ساخت درمانگاهی تخصصی خیر ساز درکازرون

شیراز / خبرگزاری صداو سیما / اجتماعی

ساخت درمانگاهی تخصصی خیر ساز درکازرون

شیراز / خبرگزاری صداوسیما / اجتماعی

یک واحد درمانگاهی تخصصی خیر ساز به بیمارستان کازرون اضافه شد .

رئیس بیمارستان ولیعصر کازرون گفت : این ساختمان به همت یک خیر کازرونی ساخته شده و در اختیار بیمارستان قرار گرفته است .

دکتر عبدالخالق کشاورز افزود این درمانگاه که با اعتباری افزون بر 700 میلیون تومان با هزینه شخصی یک فرد خیر احداث شده و  مبلغ 300 میلیون تومان هم دانشگاه علوم پزشکی تجهیزات مورد نیاز این در مانگاه خریداری کرده است .

وی تصریح کرد : با راه اندازی این درمانگاه تخصصی ماهانه 3000 بیماراز کازرون وشهرستانهای همجوار پذیرش می شوند .

رئیس بیمارستان ولیعصر کازرون افزود : در این درمانگاه تخصصی 50 پزشک متخصص از جمله پزشک عمومی – جراح – متخصص داخلی – چشم پزشک – روان پزشک –قلب – زنان وزایمان وسایر پزشکان در دو.شیفت درقالب اجرای برنامه طرح تحول سلامت مشغول فعالیت هستند و با تعرفه دولتی بیماران ویزیت می کنند .

خیر کازرونی گفت : انگیزه من از این کار خیر تنها رضای خدا بود .

امراله نبی پور افزود : این درمانگاه با زیر بنای 750 متر وهزینه ای افزون بر 700 میلون تومان به مدت سه سال احداث کردم .

وی تصریح کرد: این درمانگاه تخصصی برای حل معضل درمانی وامکانات کمی بیمارستان کازرون ساخته شده است .