جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

رفع تصرف اراضی ملی در فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

رفع تصرف اراضی ملی در فارس

شیراز/خبرگزاری صدا و سیما/اجتماعی

رفع تصرف اراضی ملی در فارس

شیراز/خبرگزاری صدا و سیما/اجتماعی
410 هکتار از اراضی ملی فارس رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس از خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی از سودجویان و متصرفان در 410 هکتارازاراضی ملی استان از ابتدای امسال خبر داد وگفت:بیشتر این تصرفات در مناطق حاجی آباد بیضا،همایجان سپیدان و داریون شیرازبوده که با حکم دادگاه از این اراضی رفع تصرف وسازه های ایجادشده توسط متصرفان برداشته شد.
بوستانی با بیان این که اراضی ملی متعلق به همه مردم است،ازبرخورد قانونی با سودجویان خبر داد وگفت:درسال 93 دردوهزارو 538 هکتارازاراضی ملی دخل و تصرف صورت گرفت که با تشکیل 909 فقره پرونده از 642 هکتار رفع تصرف شد.
10 میلیون و 700 هزار هکتار عرصه ملی در استان فارس وجود دارد .