حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷

دیدار کرم اللهی رئیس حوزه هنری فارس با مدیرکل مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار کرم اللهی رئیس حوزه هنری فارس با مدیرکل مرکز

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدار کرم اللهی رئیس حوزه هنری فارس با مدیرکل مرکز

دیدار کرم اللهی رئیس حوزه هنری فارس با مدیرکل مرکز