رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

دیدار منتصری مدیرکل منابع طبیعی فارس با مدیرکل مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار منتصری مدیرکل منابع طبیعی فارس با مدیرکل مرکز

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدار منتصری مدیرکل منابع طبیعی فارس با مدیرکل مرکز