رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

دیدار سردار حبیبی فرمانده نیروی انتظامی فارس با سهرابی مدیرکل صدا وسیمای فارس و حضور در برنامه نگاه روز - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار سردار حبیبی فرمانده نیروی انتظامی فارس با سهرابی مدیرکل صدا وسیمای فارس و حضور در برنامه نگاه روز

روابط عمومی صدا وسیمای فارس

دیدار سردار حبیبی فرمانده نیروی انتظامی فارس با سهرابی مدیرکل صدا وسیمای فارس و حضور در برنامه نگاه روز