حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷

دیدار دکتر مرادیان رئیس مرکز اورژانس استان فارس با مدیرکل مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار دکتر مرادیان رئیس مرکز اورژانس استان فارس با مدیرکل مرکز

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدار دکتر مرادیان رئیس مرکز اورژانس استان فارس با مدیرکل مرکز

دیدار دکتر مرادیان رئیس مرکز اورژانس استان فارس با مدیرکل مرکز