جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

دیدار دکتر صاحب مدیر امور رفاهی و بازنشستگی سازمان صدا و سیما با سهرابی مدیرکل مرکز فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار دکتر صاحب مدیر امور رفاهی و بازنشستگی سازمان صدا و سیما با سهرابی مدیرکل مرکز فارس

روابط عمومی صدا وسیمای فارس

دیدار دکتر صاحب مدیر امور رفاهی و بازنشستگی سازمان صدا و سیما با سهرابی مدیرکل مرکز فارس