حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷

دیدار دانش منفرد استاندارفارس در اوایل انقلاب با مدیرکل مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار دانش منفرد استاندارفارس در اوایل انقلاب با مدیرکل مرکز

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدار دانش منفرد استاندارفارس در اوایل انقلاب با مدیرکل مرکز