رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدار دانش منفرد استاندارفارس در اوایل انقلاب با مدیرکل مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار دانش منفرد استاندارفارس در اوایل انقلاب با مدیرکل مرکز

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدار دانش منفرد استاندارفارس در اوایل انقلاب با مدیرکل مرکز